Päť najväčších zlyhaní vitamínu E

Takmer na každom blogu o zdravej výžive sa vyzdvihuje dôležitosť vitamínov a minerálov pre vaše zdravie. Na predajných blogoch toho nájdete ešte viac. Ako vitamín C lieči rakovinu, vitamín A vám vylieči slepotu a vitamín E mykózu na nechtoch. Ale to, že tieto vitamíny vo forme doplnkov nemajú želaný efekt na váš organizmus, sa už nedočítate nikde.

Vyvážená strava plná vitamínov a minerálov je vskutku dôležitá pri predchádzaní vzniku ochorení. Tieto prínosy však boli dokázané prevažne pri konzumácii stravy, ktorá prirodzene obsahuje tieto látky (ako ovocie či zelenina).

V podobe výživových doplnkoch však zlyhávajú. Poďme si dnes posvietiť na vitamín E. Keď hovoríme o vitamíne E, nejedná sa o jednu látku. Opäť, podobne ako v prípade vitamínu D, je vitamín E skupina látok. Vitamín E je silný antioxidant, zachytáva v tele voľné radikály, ktoré prirodzene v organizme vznikajú.

Preto vedci dúfali, že vitamín E by mohol byť silným bojovníkom pri prevencii viacerých chorôb ako rakovina či srdcové ochorenia alebo ako liečivo už pri rozvinutých ochoreniach. Doplňovanie vitamínu E v klinických testoch však zlyhalo.

1) Prevencia rakoviny pľúc u fajčiarov

Jedná sa o výskum, do ktorého bolo zapojených takmer 30 000 mužov, ktorí denne fajčili 5 a viac cigariet. Boli rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina brala denne doplnky 50mg alfa-tokoferolu (jedna z foriem vitamínu E) a 20 mg beta-karoténu (prekurzor vitamínu A) a druhá užívala denne placebo počas obdobia 5-8 rokov.

Výsledky štúdie? Žiadny pozitívny efekt nebol pozorovaný pri užívaní týchto doplnkov. Dokonca výsledky štúdii naznačujú, že rakovina pľúc bola zvýšená u skupiny, ktorá užívala doplnky alfa-tokoferolu a beta-karoténu. Doplnky s vitamínom E alebo A nie sú teda vhodnou prevenciou voči rakovine pľúc u fajčiarov (Albanes a kol., 1996).

2) Prínosy z hľadiska srdcových chorôb a rakoviny

Existuje viacero štúdii, ktoré presvedčivo dokazujú, že vitamín E neposkytuje žiadnu ochranu proti ochoreniam srdca, mŕtvice alebo rakoviny. Sedem rokov dlhý medzinárodný výskum, do ktorého sa zapísalo tisíce ľudí s vysokým rizikom srdcových ochorení viedlo k záveru, že vitamín E nepomáha v prevencii proti srdcovým ochoreniam.

Doplňovanie vitamínom E neprinieslo žiadnu výhodu, dokonca naopak, je tu potenciál podporného účinku vitamínu E pri rozvinutí ochorenia (Lonn a kol., 2005). Tento výskum zahŕňal takmer 10 000 ľudí so srdcovými ochoreniami, ochoreniami tepien (choroby krvného prietoku tepnami) alebo cukrovkou. Tieto ochorenia pacientov zaraďujú do rizikovej skupiny pre vznik infarktu alebo mŕtvice. Všetci boli vo veku nad 55 rokov. Polovica užívala 400 miligramov vitamínu E každý deň a druhá polovica bola kontrolná skupina, ktorá užívala falošné tabletky, ktoré síce vyzerali úplne rovnako, ale nebol to vitamín E.

Po štyroch rokoch sa nepozoroval znížený výskyt infarktov, mŕtvice, rakoviny alebo úmrtia na rakovinu u tých, ktorí užívali vitamín E. Viacerých odborníkov napadlo, či štyri roky bola dostatočne dlhá doba na to, aby vitamín E pomohol. Preto sa Lonn a jej kolegovia rozhodli predĺžiť dobu výskumu o ďalšie tri roky.

Predĺženie tejto štúdie však neprinieslo žiadne pozitíva v prevencii rakoviny alebo srdcových ochoreniach. Neočakávane zaznamenali jeden rozdiel. Pacienti užívajúci vitamín E mali väčšie riziko zlyhania srdca.

Záver štúdie? Vitamín E bol spojený s 13% vyšším rizikom srdcového zlyhania a 21% zvýšeným rizikom hospitalizácie pre srdcové zlyhania. To je síce malé riziko, ale pretože vitamín nepomáha vôbec, toto riziko nestojí za to podstúpiť.

3) V prevencii srdcových zlyhaní

Predchádzajúce štúdie boli zamerané na rizikových pacientov, ktorí trpeli na srdcové ochorenia, cukrovku alebo tých, ktorí utrpeli infarkt. Tieto štúdie viedli k výsledkom, že doplnky vitamínu E mierne zvyšujú riziko srdcových ochorení. Výskum z roku 2012 sa však zameral na vplyv dopĺňania vitamínu E u zdravých žien, najmä pri prevencii srdcových ochorení.

Táto novšia štúdia bola zameraná na to, či vitamín E môže pomôcť v prevencii vzniku srdcových zlyhaní u zdravých ženách. Vďaka antioxidačných vlastnostiam vitamínu E sa predkladalo, že by mohol byť prínosný pre zdravie srdca. Chae s kolektívom hodnotili takmer 40 000 žien, z ktorých polovica užívala denne 600 IU vitamínu E a druhá polovica placebo. Počas desiatich rokov mali  220 prípadov srdcového zlyhania.

No príjem vitamínu E nezmenil riziko rozvoja srdcového zlyhania. Výsledok? Doplnky vitamínu E u zdravých ženách neznižuje ani nezvyšuje riziko srdcového zlyhania (Chae a kol., 2012).

4) V prevencii rakoviny prostaty v kombinácii so selénom

Táto klinická štúdia bola vykonávaná s cieľom určiť, či doplnky s vitamínom E a selénom by mohli zabrániť vzniku rakoviny prostaty. Štúdia zahŕňala viac ako 35 000 mužov, ktorí boli náhodne rozdelení do skupín podľa toho, aké doplnky užívali:

1) selén a vitamín E

2) selén a placebo

3) vitamín E a placebo

4) 2x placebo

Dĺžka štúdie mala byť pôvodne dvanásť rokov, no bola predčasne ukončená, pretože sa nenašli pozitívne účinky vitamínu E na zníženie rizika vzniku rakoviny prostaty, práve naopak, výsledky poukazujú na to, že suplementácia vitamínom E môže výrazne zvýšiť riziko vzniku rakoviny prostaty. Okrem toho došli k záveru, že doplnky na báze selénu žiadnym spôsobom neznižujú riziko vzniku rakoviny (Klein a kol., 2011).

5) Vplyv na kognitívny úpadok

Všeobecne sa predpokladalo, že vitamín E je dobrou voľbou ako prevencia voči Alzheimrovej chorobe. Klinické výskumy však došli k niečomu úplne odlišnému.  57 pacientov s Alzheimrovou chorobou boli rozdelení do dvoch skupín. Po dobu šiestich mesiacov prvá skupina užívala denne 800 IU vitamínu E a druhá užívala placebo. Z 57 pacientov, iba 33 dokončilo výskum.

Počas experimentu neboli pozorované žiadne významné rozdiely medzi kontrolnou skupinou a skupinou, ktorá užívala vitamín E. Pri testoch, ktoré mali overiť ich kognitívny pokrok, dokonca pacienti, ktorí užívali doplnok vitamínu E dopadli horšie ako kontrolné skupiny. Výskumníci došli k záverom, že doplnky na báze vitamínu E nezabránili kognitívnemu úpadku a dokonca môžu byť na škodu (Lloret a kol., 2009).

Ako vidíte, vitamínové doplnky nie sú záplatou na nezdravé stravovanie, prevenciu chorôb alebo liečivá na už rozvinuté ochorenia. Opäť sa dostávame k záveru, že nie jedna konkrétna látka vyrieši všetky vaše problémy (príkladom môže byť ošiaľ okolo vitamínu C), no je nutný vyvážený príjem všetkých dôležitých látok.


Zdroje:Albanes, D., et al. „Alpha-Tocopherol and beta-carotene supplements and lung cancer incidence in the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study: effects of base-line characteristics and study compliance.“ Journal of the National Cancer Institute 88.21 (1996): 1560. Lonn, E., et al. „Effects of long-term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer: a randomized controlled trial.“ JAMA 293.11 (2005): 1338. Chae, Claudia U., et al. „Vitamin E Supplementation and the Risk of Heart Failure in Women.“ Circulation. Heart Failure 5.2 (2012): 176. Klein, Eric A., et al. „Vitamin E and the Risk of Prostate Cancer: Updated Results of The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT).JAMA 306.14 (2011): 1549.