Kde nechodí slnko, chodí lekár. O vitamíne D

Rakovina kože je v dnešnej dobe zásadne spájaná s pobytom na slnku. Média spravili zo slnka popredného nepriateľa. Áno, je dokázané, že nadmerná expozícia slnku súvisí s výskytom rakoviny kože a urýchľuje starnutie kože. No má to aj druhú stranu mince. Nedostatok slnka môže vyvolať iné vážne zdravotné problémy. UV žiarenie totiž spúšťa v našom organizme chemickú reakciu, pri ktorej vzniká vitamín D.

Bez vitamínu D, celý rad systémov v ľudskom tele nefunguje správne alebo nefunguje vôbec.

S príchodom industriálnej revolúcie do Európy, sa ľudia sťahovali za prácou v továrňach z vidieku do stále viac a viac rastúcich miest. Mestá boli zaplavené smogom a v tej dobe nebolo nijak zvláštne, že v továrňach pracovali aj deti. U detí sa začala objavovať podivná choroba. Deťom sa nevyvíjali kosti normálne, nestvrdli, ale ostali chrupavkovité.

Toto zvláštne ochorenie sa nazvalo krivica, resp. rachitída.

Gallee_vitaminD_deti

Takto postihnuté deti sa pohybovali pomaly a mali deformácie v končatinách, dýchacie ťažkosti a nevoľnosti. Vo vážnych prípadoch mala krivica fatálne následky.

V roku 1822 poľský lekár Jedrzej Sniadecki vyšetroval deti žijúce vo Varšave a v jej okolí. Všimol si, že deti, ktoré žijú vo Varšave, trpia niekoľkonásobne viac krivicou ako deti žijúce v jej okolí, na vidieku. Došiel k záveru, že vystavenie slnku súvisí s touto chorobou (Sniadecki a Mietkiewski, 1987).

Svoje závery publikoval. Žiaľ v poľštine a veľa ľudí tomu nevenovalo pozornosť. Krivica zasahovala deti v industriálnej spoločnosti v Európe a v Amerike ďalšie jedno storočie. Jediným účinným liekom v tej dobe, bol olej z treščej pečene, podávaný deťom po lyžičkách. Bol však považovaný za ľudové liečiteľstvo a mnohí doktori ho vôbec nepodporovali. To ešte samozrejme netušili, že olej z treščej pečene je vynikajúcim zdrojom vitamínu D.

Vitamín D nie je vitamín

Napriek tomu, že názov vitamín D je široko zaužívaný, nejedná sa o vitamín. Dokonca to nie je ani jedna látka. Je to skupina látok, ktoré svojou štruktúrou zapadajú medzi steroidy a svojou funkciou sú to prekurzory hormónov. To znamená, že sú v neaktívnej forme a až vo vašom organizme sa menia na aktívne hormóny.

Čo sa stane, keď máte nedostatok?

Nedostatok vitamínu D môže zapríčiniť mäknutie kostí a vývoj krivice, čo je sprevádzané bolesťami vo svaloch a kostiach. Ďalej je nedostatok vitamínu D spájaný s kardiovaskulárnymi ochoreniami, astmou pri deťoch, rakovinou, obezitou, autoimúnnymi ochoreniami, artritídou, osteoporózou, chronickou únavou, psoriázou a ďalšími ochoreniami.

Kde môže vitamín D pomôcť?

Reguluje vstrebávanie vápnika v tele a jeho metabolizmus, čo je kritické pre mnoho funkcií vášho tela (Holick, 2003). Bolo dokázané, že vitamín D môže potlačiť rast mnohých druhov rakoviny (napríklad prostaty a rakoviny prsníka), paradoxne pôsobí aj proti rakovine kože (Garland, 2005; Osborne, 2002). Jedna zaujímavá štúdia z roku 2005, zatiaľ čo nadmerné vystavenie UV žiareniu stojí v USA poisťovne 6-7 bilión dolárov, ochorenia zapríčinené nedostatkom vitamínu D desaťnásobne (Grant, 2005).

Aká je odporúčaná denná dávka?

Minimálna denná dávka, ktorá zabezpečí prevenciu voči ochoreniam zapríčineným nedostatkom Déčka, je 400 IU alebo 10 mikrogramov. Potreba organizmu sa však zásadne líši od geografickej polohy a od ročného obdobia. V zime a v krajinách, s nedostatkom slnečného žiarenia, je potrebná vyššia dávka vitamínu D (Glerup, 2000).

Čo sa stane, keď ho je priveľa?

Pokiaľ generujete vitamín D zo slnka, nie je možné, aby ste sa predávkovali. Vaše telo si ho vyrobí len toľko, koľko potrebujete. Ak by ste prijali priveľa vitamínu D, nakoľko je rozpustný v tukoch, bude sa vám v tele ukladať.

Predávkovanie je veľmi zriedkavé.

Aké sú zdroje vitamínu D?

Vitamín D sa generuje zo slnečného žiarenia. Je možné ho prijať aj stravou, nachádza sa najmä v rybách, olejoch, mlieku, vajíčkach, v syroch. Doplnky, ktoré obsahujú D vitamín sú mnohokrát obohatené o vápnik, pre lepšiu absorpciu vápnika do kostí.


Zdroje: Mietkiewski E. Jedrzej Sniadecki, 1768-1838. Acta Physiol Pol. 1987 Mar-Apr;38(2):52-65. Burr, G. O., and M. M. Burr. „Nutrition classics from The Journal of Biological Chemistry 82: 345-67, 1929. A new deficiency disease produced by the rigid exclusion of fat from the diet.“ Nutrition reviews 31.8 (1973): 248. Holick MF. Evolution and function of vitamin D. Recent Results Cancer Res. 2003;164:3-28. Review. Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, Holick MF. The Role of Vitamin D in Cancer Prevention. Am J Public Health. 2005 Dec 27 Osborne JE, Hutchinson PE . Vitamin D and systemic cancer: is this relevant to malignant melanoma? Br J Dermatol. 2002 Aug;147(2):197-213. Review. Grant WB, Garland CF, Holick MF. Comparisons of Estimated Economic Burdens due to Insufficient Solar Ultraviolet Irradiance and Vitamin D and Excess Solar UV Irradiance for the United States. Photochem Photobiol. 2005 Nov-Dec;81(6):1276-86. Glerup H, Michelson K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, Thomsen J, Charles P, Eriksen EF. Commonly recommended daily intake of vitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited. J Intern Med. 2000 Feb;247(2):260-8.